Liên hệ

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của GKBchính là tính hài hòa, được thể hiện trong việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, tôn trọng & giúp đỡ lẫn nhau, phát huy giá trị cốt lõi nhằm đem đến sự hài lòng với đối tác và khách hàng.

 

Văn phòng Chính

Công ty TNHH quảng cáo & in ấn GKB
514 Lý Thái Tổ,Pleiku, Tinh Pleiku, Gia Lai, Vietnam

091 575 82 19

[email protected]

https://giakhanhbinh.com/

Phòng quản lý

Công ty TNHH quảng cáo & in ấn GKB
514 Lý Thái Tổ,Pleiku, Tinh Pleiku, Gia Lai, Vietnam

091 575 82 19

[email protected]

https://giakhanhbinh.com/


Trung tâm thông tin

Công ty TNHH quảng cáo & in ấn GKB
514 Lý Thái Tổ,Pleiku, Tinh Pleiku, Gia Lai, Vietnam

091 575 82 19

[email protected]

https://giakhanhbinh.com/

Văn phòng thiết kế

Công ty TNHH quảng cáo & in ấn GKB
514 Lý Thái Tổ,Pleiku, Tinh Pleiku, Gia Lai, Vietnam

091 575 82 19

[email protected]

https://giakhanhbinh.com/

Gửi tin nhắn cho chúng tôi